Tillgänglighet

Bokning av rullstolsbiljetter görs antingen via besök hos Got Event Biljett (Scandinavium) eller via Ticketmasters Callcenter tel. 0771-70 70 70 (undantag kan förekomma, i de fallen framgår det i informationen om det aktuella evenemanget.) För rullstolsplats gäller 1 ledsagare per rullstol.

För dig som använder rullstol

Gamla Ullevi har 29 platser för dig med rullstol, placerade på sektion K på arenans långsida (Se under arenan/arenaplan). På sektionen finns även rullstolsanpassad toalett. Ingång för dig med rullstol är entré 9. För dig som kommer med färdtjänst är adressen Ullevigatan 3. Det finns även några parkeringsplatser i anslutning till arenan.

För dig med rullstol går det bra att ta med en ledsagare utan kostnad. Rullstolsplats (+ ledsagare) bokas via Scandinaviums biljettkassa eller via Ticketmasters Callcenter på telefon 0771-70 70 70

För dig med nedsatt syn
Till många av våra evenemang på Gamla Ullevi erbjuder vi syntolkning. Läs mer om Appen Got Event Tillgänglighet och hur du laddar ner den här. För övriga frågor kring ledsagning kontakta eventinfo@gotevent.se

Läs mer information om den fysiska tillgängligheten på Gamla Ullevi i Tillgänglighetsdatabasen.


Evenemang för alla - Appen Got Event Tillgänglighet

Våra arenor blir nu mer tillgängliga för dig som behöver syntolkning, teckentolkning eller teleslinga. Appen Got Event Tillgänglighet finns för att fler ska uppleva magiska ögonblick på våra arenor.

Häftigt, jag vill läsa mer!