Tillgänglighet

För dig som använder rullstol

Gamla Ullevi har 29 platser för dig med rullstol, placerade på sektion K på arenans långsida (Se under arenan/arenaplan). På sektionen finns även rullstolsanpassad toalett. Ingång för dig med rullstol är entré 9. För dig som kommer med färdtjänst är adressen Ullevigatan 3. Det finns även några parkeringsplatser i anslutning till arenan.

För dig med rullstol går det bra att ta med en ledsagare utan kostnad. Rullstolsplats (+ ledsagare) bokas via Scandinaviums biljettkassa eller via Ticketmasters Callcenter på telefon 0771-70 70 70

För dig med nedsatt syn

Till många av våra evenemang på Gamla Ullevi erbjuder vi syntolkning. När du bokar syntolkningsplats kvitterar du ut din utrustning i huvudkassan, innan du går in på arenan. Utrustningen återlämnas sedan till ansvarig på sektionen.

För dig med nedsatt syn går det bra att ta med en ledsagare utan kostnad.

För mer information och bokning av syntolkningsplats kontaktar du Ticketmaster på 0771-70 70 70.

Läs mer information om Gamla Ullevi i Tillgänglighetsdatabasen