Bild på Scandinavium efter ombyggnad 2017. Entréerna har stora glaspartier och det finns en ny restaurang med en ny trappa.

Klassiska Scandinavium moderniseras

Moderniseringen av klassiska Scandinavium fortsätter. Fas I genomfördes förra året och är klar. Fas II, som är det större ingreppet i fastigheten, sker mellan maj och september i år då arenan stängs och beräknas vara klar lagom till ishockeysäsongen.

Sammanlagt investeras drygt 100 miljoner kronor nu i Scandinavium och bedömningen är att arenan därmed ska fortsätta vara konkurrenskraftig och attraktiv för arrangörer och besökare i ytterligare 15 år.

Första etappen har bland annat omfattat fler rullstolsplatser, RWC (toaletter anpassade för rullstol) och rullstolsramp samt brand och utrymningsåtgärder för att öka publikkapaciteten på arenagolvet, t.ex. breddning av läktargångar och brandjalusier.

Andra etappen, som är den som kommer märkas utifrån och som innebär större ingrepp i fastigheten, omfattar en större omvandling av Scandinaviums entrébyggnad. Kontorsvåningen på plan 2 genomgår en total ombyggnad. Här blir nu istället en modern evenemangsrestaurang med kök. Den nya restaurangen tar 400 sittande gäster och har en maxkapacitet för 700 personer. Entréhallen på plan 1 utökas med ny entré för besökare. Även hiss och nya trapphus tillkommer.

Arenan "öppnas upp" och fasaden mot Valhallagatan och Skånegatan får ett nytt tydligare uttryck. Det gamla skärmtaket tas bort och ersätts med en entrébalkong. Nya större glaspartier sätts in på hela plan 2 och vid biljettkassan. Ny modern skyltning förstärker helheten.

Den utvändiga marken runt arenan renoveras och får samtidigt en uppgradering. Ytskikt, trappor, räcken, rullstolsramp och belysning kommer att ses över i sin helhet.

Här kan du läsa mer om moderniseringen av Scandinavium:
Got Events vd Lotta Nibell: "Scandinavium ska fortsätta att leverera"

Mikael Persson

Mikael Persson

PR- och informationsansvarig - OBS! Frågor kring de enskilda evenemangen ställs direkt till arrangören. mikael.persson@gotevent.se 031-368 43 02 LinkedIn