Det är kväll och Scandinaviums fasad lyser i regnbågens färger. I bakgrunden syns Gothia Towers.

Ny multiarena i Göteborg?

Ja, det är stadens styrande politiker nu ense om. Under 2017 pågick en utredning om hur evenemangsområdet kan utvecklas. Utredningen är nu klar. Den 23 maj 2018 fattade kommunstyrelsen beslut om att gå vidare med projektet.

Projektet ska ta fram ett förslag på planering och genomförande av ett utvecklat evenemangsområde. En del är att ta fram förslag på hur Scandinavium, Lisebergshallen och Valhalla sporthallar ska ersättas norr om Valhallagatan. Scandinavium ska ersättas eftersom arenan inte lever upp till de krav dagens evenemang ställer, och Lisebergshallen rivs för att ge plats för bygget av Västlänken.

I nära anslutning till arenorna ska ett nytt centralbad byggas för att ersätta Valhallabadet och Valhalla IP flyttas till Heden. På den södra sidan av Valhallagatan ska ett upplevelsecenter med tonvikt på handel, caféer och restauranger utvecklas. I området kan det till viss del finnas hotell, kontor och bostäder.

Inom stadsutvecklingsprojektet ingår det att ta fram förslag på ersättningsarenor för Scandinavium, Lisebergshallen och Valhalla Sporthallar.

Läs mer på Göteborgs Stads webbplats
Här kan du läsa allt om ”Stadsutveckling evenemangsområdet – med upplevelsen i centrum”.

Mikael Persson.

Mikael Persson

Kommunikationsansvarig. OBS! Frågor kring de enskilda evenemangen ställs direkt till arrangören. mikael.persson@gotevent.se 031-368 43 02