Besök arenan

Här hittar du information om arenan innan du ska besöka oss. Varmt välkommen!

Hur arbetar Got Event med säkerheten på sina arenor?
Tryggheten för besökarna på våra arenor är alltid en prioriterad fråga. Exakt hur vi arbetar med säkerheten är tyvärr ingenting som vi kan kommentera.
Det är arrangören som har huvudansvar för säkerheten inför och under ett evenemang. Vi arbetar tätt tillsammans med arrangören och berörda myndigheter inför och under varje evenemang.
Jag vill veta allt inför ett evenemang, var hittar jag det?
Vi publicerar "Praktisk information inför ditt besök på Ullevi" några dagar innan evenemanget på respektive evenemangssida. Vi gör ett utskick till alla som har köpt biljett (och lämnat sin e-postadress) samt publicerar informationen på själva evenemangssidan) samt på Facebook och Twitter.

Varför inför arrangören ibland en 13-årsgräns? 
Åldersgränser har införts av flera arrangörer efter 2005 då Folkhälsomyndigheten skärpte riktvärdena för höga ljudnivåer vid evenemang som är öppna för barn. I Folkhälsomyndighetens allmänna råd står att det bör vara lägre ljudnivåer där barn under 13 år har tillträde. Detta eftersom barn är mer känsliga än vuxna vad gäller hörselskador.

Det är arrangörens skyldighet att inte tillåta barn på arrangemang där ljudnivån kommer att vara för hög. Om en verksamhetsutövare vill att barn under 13 år ska kunna besöka ett arrangemang måste denne anpassa ljudnivån efter det. 

Här kan du läsa mer om 13-årsgräns vid evenemang.

Har vakterna rätt att neka inträde till arenan om man inte kan styrka sin ålder?Ja. Vakterna har rätt att kräva giltig id-handling om de bedömer att personen är under 13 år. Kan man inte styrka sin ålder har de rätt att neka inträde till arenan.

Hur bevisar jag att jag är 13 år eller äldre?
Giltig id-handling är id-kort, körkort eller pass. Det går också bra att skriva ut personbevis på Skatteverkets hemsida.

Får jag ta med mig kamera in på Ullevi vid evenemang?
Systemkamera eller annan professionell ljud- och bildinspelningsinstrument får inte tas med in på arenan. Mobilkamera eller liten kompaktkamera är tillåten. Avser du att använda bilderna för kommersiellt bruk måste du vara ackrediterad fotograf under evenemanget.

Vad får jag i övrigt ta med mig in på arenan?
I utskicket "Praktisk information inför ditt besök på Ullevi" hittar du svar på vad du får och inte får ta med dig in på Ullevi.

Får jag ta med mig mat och dryck in på arenan?
Nej, det är förbjudet att ta med mat och dryck in på Ullevi.

Får jag ta med mig kryckor in på Ullevi?
Ja även på ståplats.

Var kan jag parkera nära Ullevi?
På Ullevi evenemangssidor finns menyalternativet ”Hitta parkering” under rubriken "Evenemangsinformation". Denna länkar till P-bolagets funktion, "Hitta parkering". 

I närområdet finns Burgårdens gymnasium, Valhallas parkering och övriga parkeringsanläggningar i Gårda. Ullevigaraget är för det mest avstängt under större evenemang på Ullevi. För att kolla övrig parkeringstillgänglighet samt aktuellt trafikläge, klicka här.

Var är rullstolsplatserna placerade på Ullevi?
Högst upp på sektion U. Använd entré 9 och ta hissen till sektion U. Det kan skilja sig något mellan evenemangen därför är det viktigt att ta del av arenaplan för respektive evenemang.

Finns det någon garderob på Ullevi?
Nej, men vid stora musikevenemang finns oftast effektförvaring.

Får jag ta med mig barnvagn till Ullevi?
Nej, det är inte lämpligt att ta med sig barnvagn med tanke på brandsäkerhet och utrymningsvägar.

Får jag ta med mig min hund?
Nej, tyvärr inte. Endast ledarhundar är välkomna på Ullevi.

Vilka sektioner har tak på Ullevi?
N, O (de översta 8 raderna) samt A, B, C, P, Q, R från rad 8.

Finns det någon bankomat på Ullevi?
Nej, närmaste bankomat finns vid Centralstationen och på Korsvägen. 
Se bankomat.se/karta för mer information.

Jag har tappat eller glömt kvar något på Ullevi – vad gör jag?
Hittegods/upphittat på Ullevi levereras till Polisens Hittegodsavdelning första vardagen efter evenemanget. Vi ber er ha överseende med att efter mycket stora konserter kan det ta någon dag längre att samla ihop och skicka iväg allt. Hit vänder du dig om du har blivit av med något under ditt besök på någon av våra arenor.

Vart kan jag vända mig om jag har synpunkter eller klagomål?
Kontakta alltid vår personal på plats med dina synpunkter. Du hittar dem i anslutning till arenasektionerna. För ytterligare synpunkter/frågor kontakta eventinfo@gotevent.se