Energibesparingar på Valhallabadet

Valhallabadet vidtar nu flera åtgärder för att klara kommande energibehov i vinter. Följande åtgärder införs den 28 november och gäller tills vidare.

  • Våtbastur stängs. Torrbastu (80-85 grader) kommer fortfarande finnas tillgänglig på varje avdelning.
  • Flick- och pojkbastur stängs.
  • Bubbelpooler stängs.
  • Vattentemperaturen i 25-metersbassängen sänks med 1 grad till 26 grader.
  • Relaxbadet hålls stängt måndag till onsdag. Öppet för män på torsdagar och fredagar och för damer på söndagar.
  • Svalbassängen i relaxbadet kyls inte.
  • Minskad belysning i simhallarna utan att äventyra säkerhet och tillgänglighet.

Dessa åtgärder görs för att bidra till den energiutmaning som Sverige står inför i vinter. Vi följer Idrott- och föreningsförvaltningen som driver de andra baden i Göteborg och i nuläget kommer det inte att utgå någon kompensation.