Valhallabadets framtid?

Valhallabadets framtid väcker känslor och berör många människor. Här hittar du den information vi i dagsläget har.

Uppdaterad 23 augusti

2016 presenterade Idrott- och föreningsförvaltningen en strategi för Göteborgs sim- och badanläggningar. I rapporten framgår att Valhallabadet är en av flera simhallar i Göteborg som är gammal och har stora renoveringsbehov. Därför föreslår förvaltningen att Valhallabadet ska ersättas med en ny, större simhall i centrala staden.

För att utreda placeringsalternativ gav kommunstyrelsen i mars 2017 Lokalsekretariatet i uppdrag att ta fram förslag på var ett nytt centralbad kan placeras. Den utredningen förväntas vara klar i höst.

VISSTE DU ATT:
Just nu pågår en utredning av ersättningsarenor för Scandinavium och Lisebergshallen

I utredningen av evenemangsområdet har Kommunstyrelsen i Göteborgs Stad fått ett förslag på hur de nya arenorna kan placeras. (Med stor sannolikhet berörs även Valhalla sporthall A också.) De två alternativ som projektet förordar är en placering av arenorna söder om Valhallagatan alternativt en placering norr om. Den 23:e augusti bordlade kommunstyrelsen ärendet till den 6 september.
Läs delrapporten här.