Valhallabadets framtid?

Valhallabadets framtid väcker känslor och berör många människor. Här hittar du den information vi i dagsläget har.

Uppdaterad 23 augusti

2016 presenterade Idrott- och föreningsförvaltningen en strategi för Göteborgs sim- och badanläggningar. I rapporten framgår att Valhallabadet är en av flera simhallar i Göteborg som är gammal och har stora renoveringsbehov. Därför föreslår förvaltningen att Valhallabadet ska ersättas med en ny, större simhall i centrala staden.

För att utreda placeringsalternativ gav kommunstyrelsen i mars 2017 Lokalsekretariatet i uppdrag att ta fram förslag på var ett nytt centralbad kan placeras.