Hopptornet

Hopptorn och 3-m svikt

Måndag - Fredag      08.00 - 16.00 Begränsad tillgänglighet
Måndag - Fredag      16.00 - 19.30 Endast för föreningslivets bokade tider
Lördag - Söndag       11.00 - 15.00 Växelvis öppet mellan svikt och hopptorn

1-m svikt

Måndag - Fredag     08.00 - 19.30
Lördag                      08.00 - 15.30
Söndag                     11.00 - 15.30

Personalen i 25-m hallen avgör vad som är lämpligt att ha öppet ur säkerhetssynpunkt.