Hopptornet

Hopptorn och 3-m svikt

Obs! Hopptornet är avstängt 14/922/9 för reparation.

Måndag–fredag, 08:00–14:30: Begränsad tillgänglighet. 
Måndag–fredag, 14:3019:30: Endast för föreningslivets bokade tider.
Lördag–söndag, 11:0015:00: Växelvis öppet mellan svikt och hopptorn.

1-m svikt

Måndag–fredag, 08:0014:30 ( ej 14/9-18/9, 21, 22/9)
Lördag, 08:0015:30
Söndag, 11:0015:30

Personalen i 25-metershallen avgör vad som är lämpligt att ha öppet ur säkerhetssynpunkt.