Hopptornet

Hopptorn och 3-m svikt

Ingen tillgång till sviktar och hopptorn för allmänheten från 22/6  t o m 16/8.

Måndag–fredag, 08:00–16:00: Begränsad tillgänglighet
Måndag–fredag, 16:00 - 19:30: Endast för föreningslivets bokade tider
Lördag–söndag, 11:00 - 15:00: Växelvis öppet mellan svikt och hopptorn

1-m svikt

Måndag–fredag, 08:0019:30
Lördag, 08:0015:30
Söndag, 11:0015:30

Personalen i 25-metershallen avgör vad som är lämpligt att ha öppet ur säkerhetssynpunkt.