Varmbadet

Här kan du läsa om vad som är aktuellt på Valhallabadet!

I samband med simskolans verksamhetsstart i varmbadet har det framkommit att simlärare fått hudbesvär trots bra vattenvärden.                                                          I avvaktan på utredningen av orsaken till problemen stängs därför varmbadet som en försiktighetsåtgärd.                                                                                            Utredningen görs av fastighetsägaren Higab.