Valhallabadets framtid

Valhallabadets framtid väcker känslor och berör många människor. Här hittar du den information vi i dagsläget har.

2016 presenterade Idrott- och föreningsförvaltningen en strategi för Göteborgs sim- och badanläggningar. I rapporten framgår att Valhallabadet är en av flera simhallar i Göteborg som är gammal och har stora renoveringsbehov. Därför föreslår förvaltningen att Valhallabadet ska ersättas med en ny, större simhall i centrala staden.

I samband med projektet "Stadsutveckling evenemangsområdet – med upplevelsen i centrum" skriver Stadsledningskontoret (SLK) "I nära anslutning till arenorna ska ett nytt centralbad byggas för att ersätta Valhallabadet."

Läs mer på Göteborgs Stads webbplats:
"Stadsutveckling evenemangsområdet – med upplevelsen i centrum"

Här hittar du också:
"Lokalsekretariatets uppdrag att genomföra en lokaliseringsstudie för ett nytt centralbad".