Valhallabadets framtid?

Valhallabadets framtid väcker känslor och berör många människor. Här hittar du den information vi i dagsläget har.

Uppdaterad 24 april, 2018

2016 presenterade Idrott- och föreningsförvaltningen en strategi för Göteborgs sim- och badanläggningar. I rapporten framgår att Valhallabadet är en av flera simhallar i Göteborg som är gammal och har stora renoveringsbehov. Därför föreslår förvaltningen att Valhallabadet ska ersättas med en ny, större simhall i centrala staden.

Lokalsekretariatet har i uppdrag att ta fram förslag på var ett nytt centralbad kan placeras. Den 24 april 2018 var ärendet uppe i Kommunstyrelsen. Ärendet bordlades.

Här hittar du tjänsteutlåtandet "Lokalsekretariatets uppdrag att genomföra en lokaliseringsstudie för ett nytt centralbad".