Valhallabadets framtid

Valhallabadets framtid väcker känslor och berör många människor. Här hittar du den information vi i dagsläget har.

2016 presenterade Idrott- och föreningsförvaltningen en strategi för Göteborgs sim- och badanläggningar. I rapporten framgår att Valhallabadet är en av flera simhallar i Göteborg som är gammal och har stora renoveringsbehov. Därför föreslår förvaltningen att Valhallabadet ska ersättas med en ny, större simhall i centrala staden.

Just nu pågår ett utredningsarbete kring nytt centralbad. Den 19 mars beslutade kommunfullmäktige i Göteborg att ge Byggnadsnämnden i uppdrag att skyndsamt utreda förutsättningarna för ett nytt centralbad. Som huvudalternativ förordar kommunfullmäktige en placering på Gullbergsvass.