Syntolkning

Got Event arbetar aktivt med att erbjuda syntolkning till evenemangen på våra arenor Scandinavium, Ullevi, Gamla Ullevi och Bravida Arena men det är arrangörens beslut om ett evenemang ska syntolkas.

Syntolkning innebär att Got Event tillhandahåller utrustning för utlåning (en typ av öronsnäcka) som är kopplade till vissa hänvisade platser. Vid hockey och fotboll är det webbradion man hör i lurarna. Vid andra evenemang hyrs en syntolk in som beskriver och berättar om vad som händer på och runt scenen.

Syntolkning på Scandinavium
Boka din biljett och hörsnäcka hos Got Event Biljett (Scandinavium), 031-81 10 20.
Efter bokning hämtar du biljetterna hos Got Event Biljett (Scandinavium), Valhallagatan 1 eller annat biljettombud (Ticketmaster).
Obs! Det finns ett begränsat antal biljetter till varje evenemang och principen först till kvarn gäller. Välkommen att boka din biljett!
Öronsnäckan hämtas och återlämnas till värden som är placerad på sektion G.

Adress färdtjänst
Scandinavium, Valhallagatan 1

Frölunda Indians
Öronsnäckan kvitteras ut och återlämnas evenemangsdagen hos vakten vid entrén bredvid Gästentrén (rullstolsentrén), Valhallagatan 1.
Placering sektion G rad 3.
Syntolkning via webbradio.
För att undvika kö kom i god tid, gärna 1 timme innan matchstart. Utrustningen lämnas åter på samma ställe i samband med avslutat evenemang.
Med reservation för biljettpriser och eventuella förändringar vid enskilda evenemang.


Syntolkning på Ullevi
Boka din biljett och hörsnäcka hos Got Event Biljett (Scandinavium), 031-81 10 20.
Obs! Det finns ett begränsat antal biljetter till de evenemang som syntolkas och principen först till kvarn gäller. Välkommen att boka din biljett!
Biljetterna kan efter bokning hämtas ut hos Got Event Biljett (Scandinavium), Valhallagatan 1 eller annat biljettombud (Ticketmaster).
Öronsnäckan kvitteras ut vid din plats.

Adress färdtjänst:
Skånegatan 10, Ullevi Lounge (närmast entré STU).
Med reservation för biljettpriser och eventuella förändringar vid enskilda evenemang.


Syntolkning på Gamla Ullevi
Boka din biljett och hörsnäcka hos Got Event Biljett (Scandinavium), 031-81 10 20.
Obs! Det finns ett begränsat antal biljetter till de evenemang som syntolkas och principen först till kvarn gäller. Välkommen att boka din biljett!
Biljetterna kan efter bokning hämtas ut hos Got Event Biljett (Scandinavium), Valhallagatan 1 eller annat biljettombud (Ticketmaster)
Öronsnäckan kvitteras, när du bokat syntolkningsplats, ut i biljettkassan vid entré 5, innan du går in på arenan. Utrustningen återlämnas sedan till ansvarig på sektionen.

Adress färdtjänst:
Ullevigatan 3. Det finns även några parkeringsplatser i anslutning till entré 5.
Med reservation för biljettpriser och eventuella förändringar vid enskilda evenemang.


Syntolkning på Bravida Arena
Boka din biljett och hörsnäcka hos Got Event Biljett (Scandinavium), 031-81 10 20.
Obs! Det finns ett begränsat antal biljetter till de evenemang som syntolkas och principen först till kvarn gäller. Välkommen att boka din biljett!
Biljetterna kan efter bokning hämtas ut hos Got Event Biljett (Scandinavium), Valhallagatan 1 eller annat biljettombud (Ticketmaster)
Öronsnäckan kvitteras, när du bokat syntolkningsplats, ut i biljettkassan till höger av huvudbyggnaden. Utrustningen återlämnas sedan till entrévärden vid utgången.

Adress färdtjänst:
Inlandsgatan 48
Med reservation för biljettpriser och eventuella förändringar vid enskilda evenemang.