Information.

Covid-19

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och tillsammans med våra arrangörer gör vi allt för att skapa säkra evenemang.

Måndag den 10 januari meddelande Regeringen och Folkhälsomyndigeten om skärpta restriktioner.

Vid tillställningar på 50 deltagare eller fler krävs vaccinationsbevis samt avstånd på 1 meter mellan sällskapen och max 8 personer per sällskap. Detta gäller från och med den 12 januari. 

Från och med den 19 januari gäller även ett publiktak på max 500 personer per sektion. Vad det innebär rent konkret återkommer vi med och uppdaterar här kontinuerligt.

Information om påverkade evenemang hittar du på vår evenemangssida

Läs mer information på folkhalsomyndigheten.se.

Vaccinationsbevis

Ett giltigt vaccinationsbevis får den som har tagit två doser vaccin. Ett negativt covid-test är inte giltigt.

Personer under 18 år och personer med intyg på att de av medicinska skäl inte kan ta vaccinet behöver inte visa vaccinationsbevis. Detta kan komma att ändras så det är viktigt att du håller dig uppdaterad på folkhalsomyndigheten.se.

Vanliga frågor och svar om covidbevis.

Så här skaffar du vaccinationsbevis

Du kan enkelt ladda ner ditt vaccinationsbevis på covidbevis.se (mobilt Bank-ID krävs) eller fylla i en blankett för att beställa hem ditt bevis.

Om du vaccinerat dig i ett annat land än Sverige är det därifrån du behöver hämta ditt vaccinationsbevis. För att ett utländskt vaccinationsbevis ska vara giltigt i Sverige måste landet vara anslutet till EU Digital Covid Certificate Infrastructure.

Arrangören är ansvarig för att kontrollera bevisen samt att vidta grundläggande smittskyddsåtgärder.

När du kommer till arenan

Ett giltigt vaccinationsbevis, din legitimation och din biljett gör att du kan besöka evenemanget. Kontrollera att vaccinationsbeviset är giltigt datumet för det evenemang du ska gå på.

Här följer några enkla steg för att underlätta ditt besök:

1. Kom i god tid

Inpasseringen kommer att ta längre tid än vanligt då du först ska visa upp ditt vaccinationsbevis och därefter din biljett.

2. Ha ditt vaccinationsbevis och din legitimation redo för kontroll.

Antingen har du ditt vaccinationsbevis nerladdat i din mobil eller utskrivet på papper för uppvisning.

3. Visa upp din biljett.

Efter att du har visat upp ditt vaccinationsbevis kontrollerar vi din biljett som vanligt.

4. Varmt välkommen in!

Smittskyddsåtgärder på arenan

Vi på Got Event anpassar arenorna med informationsskyltar och dekaler på både väggar och golv som uppmärksammar besökare att följa gällande riktlinjer. Vi förser även toaletter och övriga utrymmen med handsprit för att möjliggöra en god handhygien. 

Generellt biträder Got Event arrangören med läktarvärdar som ansvarar för biljettvisering och platsvisning på evenemanget. Vi för även alltid en dialog med arrangören om evenemanget kräver någon särskild anpassning eller utformning där arenans personal ska involveras. 

Besökarens ansvar

Som besökare är det viktigt att du fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens råd för att skydda dig själv och andra från smittspridning av Covid-19. Stanna hemma om du har ett eller flera av dessa symtom:

  • Feber
  • Hosta
  • Andningsbesvär
  • Snuva
  • Halsont
  • Huvudvärk
  • Illamående
  • Muskel- och ledvärk

Göteborg Stads samlade information med anledning av Covid-19