Summerburst 2017

2017 innebär att festivalen går in på sitt 7:e år i Stockholm och 6:e år i Göteborg. Festivalledningen har inte sparat på krutet!