Biz Room

BIZ Room by Got Event

Biz Room är en exklusiv affärsklubb för våra avtalskunder.

Här har alla Got Events guldmedlemmar och silvermedlemmar möjligheter att ses för att:

  • Knyta kontakter

  • Utbyta erfarenheter

  • Göra affärer

Vi har skapat Biz Room för att göra det enklare för våra avtalskunder att bygga nätverk med varandra. Stärkta nätverk och fler affärer bidrar på lång sikt till att utveckla Göteborg som en attraktiv stad att bo, verkas och vistas i. Vi på Got Event erbjuder våra arenor för relationsskapande, och fungerar som navet i detta affärsnätverk. Vi anordnar återkommande träffar för alla medlemmar (minst fyra per år) – och en årlig resa för våra guldmedlemmar. Träffarna varierar i form och innehåll – det är allt från lunchträffar och föreläsningar till företagsspecifika studiebesök och andra typer av aktiviteter.

Ett Biz Room – två medlemsnivåer

Alla företag som tecknar avtal med Got Event på minst ett år blir medlemmar i Biz Room. Medlemskapet finns i två nivåer baserat på avtalets storlek:

Guld
Avtal på mer än 130 000 kronor/år. Guldmedlemmar bjuds in till samtliga träffar under året samt till den årliga resan (deltagare reser på egen bekostnad).

Silver
Avtal på upp till 129 000 kronor/år. Silvermedlemmar bjuds in till minst två av årets träffar.

Vill du veta mer om Biz Room så kontakta:

Porträttbild av Therése Conradsson

Therése Conradsson

Säljare therese.conradsson@gotevent.se 031-368 44 89