BIZ Room by Got Event.

Biz Room – ett exklusivt nätverk för våra avtalskunder

Här har alla Got Events avtalskunder möjlighet att ses för att knyta kontakter, utbyta erfarenheter och för att göra affärer.

Vi har skapat Biz Room för att göra det enklare för våra avtalskunder att bygga nätverk med varandra. Stärka nätverk och fler affärer bidrar på lång sikt till att Göteborg utvecklas som en attraktiv stad att bo, verka och vistas i. Vi på Got Event erbjuder våra arenor för relationsskapande, och fungerar som navet i detta affärsnätverk. Vi anordnar återkommande träffar för alla medlemmar (minst fyra per år) – och en årlig resa. Träffarna varierar i form och innehåll – det är allt från lunchträffar och föreläsningar till företagsspecifika studiebesök och andra typer av aktiviteter.

Vill du veta mer om Biz Room kontakta:

Therése Conradsson

Säljare B2B/Event therese.conradsson@gotevent.se 031-368 44 89