Informationssymbol.

Välkommen tillbaka – tryggt och säkert!

Äntligen är du välkommen tillbaka till stadens arenor! Här hittar du information om hur vi, tillsammans med våra arrangörer, arbetar för att genomföra evenemangen på ett tryggt och säkert sätt i spåren av covid-19.

Vi på Got Event anpassar arenorna med informationsskyltar och dekaler på både väggar och golv som uppmärksammar besökare att följa gällande riktlinjer. Vi förser även toaletter och övriga utrymmen med handsprit för att möjliggöra en god handhygien. 

Generellt biträder Got Event arrangören med läktarvärdar som ansvarar för biljettvisering och platsvisning på evenemanget. Vi för även alltid en dialog med arrangören om evenemanget kräver någon särskild anpassning eller utformning där arenans personal ska involveras. 

Besökarens ansvar

Som besökare är det viktigt att du fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens råd för att skydda dig själv och andra från smittspridning av Covid-19. Stanna hemma om du har ett eller flera av dessa symtom:

  • Feber
  • Hosta
  • Andningsbesvär
  • Snuva
  • Halsont
  • Huvudvärk
  • Illamående
  • Muskel- och ledvärk

Göteborg Stads samlade information med anledning av Covid-19