Informationssymbol.

Information till följd av COVID-19

Pandemin COVID-19 påverkar hela vårt samhälle och således vår verksamhet på stadens arenor. Vi arbetar i nära dialog med våra arrangörer och hoppas kunna välkomna er tillbaka inom en inte allt för lång tid.

Här uppdaterar vi löpande med information om berörda evenemang. Har du frågor om ett specifikt evenemang ber vi dig kontakta arrangören.

Bekräftad information om covid-19 från svenska myndigheter. Krisinformation.se.

Råd och krisinformation

Tillsammans gör vi skillnad! Följ Folkhälsomyndighetens råd för att skydda dig själv och andra från smittspridning av Covid-19. Stanna hemma om du har ett eller flera av dessa symtom:

  • Feber
  • Hosta
  • Andningsbesvär
  • Snuva
  • Halsont
  • Huvudvärk
  • Illamående
  • Muskel- och ledvärk

Göteborg Stads samlade information med anledning av Covid-19.

Aktuell och bekräftad information från svenska myndigheter.