Bid på Scandinavium på kvällen

Ny multiarena i Göteborg?

Ja, det är stadens styrande politiker ense om. Just nu utreder stadsledningskontoret i Göteborg hur evenemangsområdet kan utvecklas.

Inom detta stadsutvecklingsprojekt ingår det att ta fram förslag på hur Scandinavium ska ersättas med en ny arena samt en ersättningsarena för Lisebergshallen. Samtidigt tar utredningen ett helhetsgrepp på området för att skapa ett levande stadsliv för alla.

Den 23 maj 2018 beslutade Kommunstyrelsen i Göteborg följande:

”Stadsledningskontoret får i uppdrag att i samverkan med Göteborg & Co AB, Got Event AB, Higab AB, Göteborgs Stads Parkerings AB, trafiknämnden, byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, idrotts- och föreningsnämnden, park- och naturnämnden, SDN Centrum samt andra relevanta aktörer ta fram ett förslag, i enlighet med riktlinjerna ovan, till helhetslösning för hur skapandet av ersättarna för Scandinavium och Lisebergshallen samt ett i övrigt utvecklat evenemangsstråk ska planeras och genomföras.”

I länken nedan kan du läsa allt om ”Stadsutveckling evenemangsområdet – med upplevelsen i centrum”.

Publicerad 2 juli, 2018

Mikael Persson

Mikael Persson

PR- och informationsansvarig - OBS! Frågor kring de enskilda evenemangen ställs direkt till arrangören. mikael.persson@gotevent.se 031-368 43 02 LinkedIn