Bid på Scandinavium på kvällen

Ny multiarena i Göteborg?

Ja, det är stadens styrande politiker ense om. Just nu utreder stadsledningskontoret i Göteborg hur evenemangsområdet kan utvecklas.

Inom detta stadsutvecklingsprojekt ingår det att ta fram förslag på hur Scandinavium ska ersättas med en ny arena samt en ersättningsarena för Lisebergshallen. Samtidigt tar utredningen ett helhetsgrepp på området för att skapa ett levande stadsliv för alla.

I slutet av hösten 2017 kommer projektet att ge kommunstyrelsen och kommunfullmäktige förslag på hur området kan utvecklas. Efter det fattar politikerna beslut om när och hur arbetet ska fortsätta.

I länken nedan kan du läsa allt om ”Stadsutveckling evenemangsområdet – med upplevelsen i centrum”.

Publicerad 29 mars, 2017

Mikael Persson

Mikael Persson

PR- och informationsansvarig - OBS! Frågor kring de enskilda evenemangen ställs direkt till arrangören. mikael.persson@gotevent.se 031-368 43 02 LinkedIn