Bild till säkerhetssidan

På våra arenor ska du vara i säkra händer

Tryggheten för besökarna på våra arenor är alltid en prioriterad fråga.

Huvudansvar för säkerheten under ett evenemang har arrangören. Vi arbetar tätt tillsammans med arrangören och berörda myndigheter inför och under varje evenemang.

Enligt våra kundundersökningar* är 82 procent av besökarna på konsert- och showevenemangen mycket nöjda eller nöjda med säkerheten.

*2017