Got Events styrelse

Ordförande
Bettan Andersson (V)

1:e vice ordförande
Robert Hammarstrand (S)

2:e vice ordförande
Elisabeth Rothenberg (M)

Ledamot
Åsa Hartzell (M)

Ledamot
Jesper Jonsteg (MP)

Ledamot
Gunilla Dörner Buskas (S)

Ledamot
Mariah Ben Salem Dynehäll (L)

Suppleant
Claes-Göran Brandin (S)

Suppleant
Hanna Friberg (M)

Suppleant
Tatjana Josic (S)

Fackliga företrädare
Josip Baric (SACO)
Lars Dahlström (Vision)
Timo Strandeberg (Kommunal)