Stort värde för Göteborg

Evenemangen på Got Events arenor bidrar inte enbart till att göra Göteborg till en attraktiv stad att bo, verka och vistas i. De har också en betydande positiv effekt på turistnäringen i hela västra Sverige. Vi uppskattar det turistekonomiska inflödet till mellan 800 miljoner kronor till 1 miljard kronor. Varje år.

Beroende på hur många och vilka evenemang som vi genomför under ett specifikt år så påverkar det också hur mycket våra evenemang bidrar till det ekonomiska inflödet (specifikt ekonomisk inflöde*).

Men någonstans mellan 800 miljoner kronor till 1 miljard kronor brukar ett "normalår" generera.

* Specifikt ekonomisk inflöde utgörs av den konsumtion som tillresta till respektive evenemang gjorde då de besökte Göteborg och anledningen till besöket var det aktuella evenemanget.