Kontakt

Besöksadress | Valhallagatan 3,  031-368 45 31

Reception                   031-368 45 24
Simhallar                     031-368 45 23/25
Varmbadet                  031-368 45 26
Herravdelningen        031-368 45 22
Damavdelningen        031-368 45 21

Verksamhetschef Pierre Solberg