Kontakt

Besöksadress | Valhallagatan 3,  031-368 45 31

Reception: 031-368 45 24, receptionen.valhallabadet@gotevent.se

Simhallar: 031-368 45 23/25

Varmbadet: 031-368 45 26

Herravdelningen: 031-368 45 22

Damavdelningen: 031-368 45 21

Verksamhetschef Pierre Solberg