Hoppa till innehåll

Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss på Got Event. I informationen nedan beskriver vi hur vi behandlar personuppgifter och annan information om dina rättigheter.

Got Event är helägt av Göteborgs Stad. Denna information kompletterar Göteborg Stads information om behandling av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Got Event AB (556015-9823, Box 349, 401 25 Göteborg) är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter på webbplatsen, e-post och i de behandlingar som sker inom bolaget på våra arenor. Dessa verksamheter är intern HR, ekonomi, verksamhetsstyrning, marknadsföring, evenemang, inköp, försäljning, restaurang, bad och säkerhet.

Personuppgiftsbiträde

Got Event är i vissa fall personuppgiftsbiträde åt våra kunder (exempelvis evenemangsarrangörer och idrottsklubbar). I dessa fall utför vi behandling enligt deras instruktioner. Got Event tillhandahåller biljettförsäljning och information om evenemang på uppdrag av våra kunder.

I de fall där Got Event är personuppgiftsbiträde är det de personuppgiftsansvariga som ansvarar för att efterleva de krav som finns i dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter.

Underbiträden

Got Event använder underbiträden främst för biljettsystem genom underleverantör.

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud för Got Event är Dataskyddsenheten vid Intraservice Göteborgs Stad, som du kan kontakta via e-post dso@intraservice.goteborg.se eller telefon 031-365 00 00.

Klagomål

Du har rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsmyndigheten.

Dina rättigheter

I de fall där Got Event är personuppgiftsbiträde, kan du inte begära registerutdrag direkt, utan behöver vända sig till personuppgiftsansvarig.

I de fall där Got Event är personuppgiftsansvarig har du rätt att bli informerad om vi har behandlat dina personuppgifter och anledningen till att vi gör det. Du har också rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter vi har behandlat om dig och på vilket sätt de har behandlats. För att få den informationen behöver du på egen hand kontakta oss och du har rätt till att få svar inom en månad. I dina rättigheter ingår även att du kan begära att uppgifter om dig ska begränsas, raderas, kompletteras eller rättas. För mer information kontakta oss genom kontaktsidan.

Överföring av personuppgifter

Personuppgifter kan komma att överföras för nödvändig behandling till andra verksamheter inom staden eller andra företag för IT-tjänster, distribution och betallösningar. När personuppgifter delas med partners ska uppgifterna behandlas enligt Got Events instruktioner.

Utöver detta kan Got Event enligt lag vara tvingat att lämna ut uppgifter till statliga myndigheter (t ex polisen och skatteverket). Dessutom kan Got Event lämna ut personuppgifter till företag som erbjuder betalningslösningar (t ex betaltjänstleverantörer, biljettförsäljning och banker). I dessa fall behandlar våra samarbetspartner uppgifterna som självständiga personuppgiftsansvariga i enlighet med deras egna integritetspolicyer och instruktioner.

Gränsöverskridande behandling

Got Event strävar efter att endast behandla personuppgifter inom EU/EES samt samarbeta med partners och leverantörer som behandlar personuppgifter inom EU/EES. Om eventuella överföringar sker till tredje land eller internationella organisationer kommer vi använda de lämpliga skyddsregler som lagen kräver.

Lagring

Dina personuppgifter sparas inte under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till syftet med behandlingen. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras bort då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för de ändamål som de har samlats in för. I vissa fall måste vi följa arkivlag eller andra lagar, med krav på längre tid att bevara uppgifter.

Säkerhetsskydd

Det är vid all hantering av personuppgifter alltid hög säkerhet med skydd i enlighet med Göteborgs Stads regelverk med alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs.

;