Tillgänglighetsredogörelse för gotevent.se

Vi på Got Event vill att så många som möjligt ska kunna använda och förstå vår webbplats. Här beskriver vi hur väl webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss.

Kända brister

Vi är medvetna om att webbplatsen för närvarande inte uppfyller alla kriterier i WCAG 2.1 nivå AA. Följande brister känner vi till och arbetar löpande med att åtgärda:

 • Det finns innehåll som inte är text som saknar textbeskrivning.
 • Ibland förekommer det inbäddade videor från tredje part som inte är syntolkade eller textade.
 • Det finns element på webbplatsen som helt saknar eller har felaktig kod som anger elementets roll.
 • Vissa sidor har en felaktig rubrikstruktur.
 • Det finns bilder som beskärs och rubriker som kapas av när man använder en liten skärmstorlek.
 • Det finns PDF-filer som inte är tillgänglighetsanpassade.
 • Det förekommer otillräckliga kontraster i grafiska element och mellan text och bakgrund.
 • Det finns innehåll som krockar vid ökning av avstånd mellan rader, tecken, stycken och ord. 
 • Det finns popup-funktioner som inte kan uppfattas eller hanteras utan muspekare.
 • Det finns text som försvinner vid förstoring.
 • Det förekommer bilder som visar text. I dessa fall finns det ofta alt-texter eller kompletterande texter som återger innehållet.
 • Det finns innehåll som inte går att nå eller hantera via tangentbordsnavigation. 
 • På vår 404-sida finns det ett rörligt element som inte går att pausa. 
 • Genvägen för att hoppa över menyn i navigationen fungerar inte.
 • Det finns länkar som behöver omformuleras för att vara tydliga.
 • Webbplatsen saknar innehållskarta och A–Ö-index, men erbjuder en sökfunktion som kompletterande navigeringsstöd.
 • Det synliga fokuset vid tab-navigation behöver göras tydligare.
 • Knappar som leder till restaurangsidor har maskinläsbara etiketter som inte stämmer överens med knapptexten. Detta gör det svårt att använda röststyrning.
 • Språkförändringar är inte angivna i koden. Det beror delvis på att vår editor inte accepterar lang-attributet. 
 • Formuläret för att anmäla sig till vårt nyhetsbrev har brister när det kommer till felmeddelanden och fältetiketter. 
 • Det finns sidor med ovaliderad kod.
 • Vår sökfunktion saknar aria-kod vilket gör att statusmeddelanden inte kan presenteras för de som använder tekniska hjälpmedel.

Utvärdering av webbplatsens tillgänglighet

Vi utvärderar webbplatsens tillgänglighet löpande. Beskrivna tillgänglighetsproblem har upptäckts genom granskningar utförda av oss själva och tredje part. Den senaste granskningen gjordes i mars 2020. Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades den 9 september 2020.  

Om du upplever hinder

Vi strävar efter att vår webbplats ska vara tillgänglig för alla. Om du upptäcker brister i tillgängligheten som inte finns beskrivna på den här sidan är du välkommen att mejla oss på webbansvarig@gotevent.se så kommer vi försöka åtgärda problemet. 

Tillsynsmyndigheten

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter eller uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning, DIGG.