Trivselregler

Vi vill att alla ska trivas på Valhallabadet och ber dig därför att läsa och följa våra trivselregler under ditt besök hos oss.

Lyssna noga

Personalen finns på plats för att din vistelse ska bli så bra och säker som möjlig. Följer du inte våra trivselregler eller personalens anvisningar kan du bli ombedd att omedelbart lämna anläggningen. 

Var hänsynsfull

När du besöker oss förväntar vi oss att du visar samma respekt och hänsyn mot andra badgäster och vår personal som du själv vill bli bemött med. Du får inte uppträda anstötande, kränkande eller på annat sätt väcka obehag eller ofreda andra. Personalen har rätt av avvisa eller avstänga personer som inte följer dessa regler. Vi uppmanar våra badgäster att göra polisanmälan vid alla misstankar om brott.

Var rädd om barnen

Barn under 12 år får inte besöka Valhallabadet utan ansvarig betalande vuxen (över 18 år). Max 3 barn får medfölja varje ansvarig betalande vuxen.

Håll dig nykter och opåverkad

Det är förbjudet att röka och använda alkohol eller andra droger på Valhallabadet. Du får heller inte vistas inom anläggningen om du är påverkad. Personalen har rätt att vid misstanke neka påverkade personer tillträde till Valhallabadet samt att avvisa påverkade personer från Valhallabadet.

Ha koll på sakerna

På grund av stöldrisk, skall du låsa in dina ytterskor i omklädningsskåpet, och vi vill att du har uppsikt över dina personliga saker, när de inte är inlåsta i anvisade låsbara skåp. Valhallabadet ansvarar inte för eventuella förluster.

Duscha

Duscha och tvätta dig alltid utan badkläder innan du går i bassänger eller in i bastur.

Badkläder

I alla gemensamma utrymmen ska badkläder utan underkläder bäras. Manliga besökare ska bära badbyxor och kvinnliga besökare hel/delad baddräkt, eller burkini. Det är ej tillåtet att bära underkläder under badkläderna.
Vid bastubad och i duschar får badkläder inte användas.

Mobiltelefon på ljudlöst

Glöm inte att stänga av  ljudet på din mobiltelefon när du är här hos oss. 

Foto och ljudupptagning

Det förbjudet att använda foto- och ljudupptagningsutrustning på Valhallabadet om inte behörig personal gett skriftligt tillstånd.

Glasförbud

Glasförbud gäller på hela badet, cyklop ska kontrolleras av personal i simhallarna.

Gott om tid men håll tiden

Varje besök är tidsbegränsat till 3 timmar fram till stängning för att så många som möjligt ska kunna utnyttja vår anläggning. För skolbad gäller 1 timma.

Var rädd om dig själv

Du är här under eget ansvar.