Varmbadet

Här kan du läsa om vad som är aktuellt på Valhallabadet!

I samband med simskolans verksamhetsstart i varmbadet har det framkommit att simlärare fått hudbesvär trots bra vattenvärden.                                                                                I avvaktan på utredning av orsaken till problemen stängs därför varmbadet, som en försiktighetsåtgärd.

Utredningen görs av fastighetsägaren Higab.