Varmbadet

Här kan du läsa om vad som är aktuellt på Valhallabadet!

Bad i härligt varmt vatten, 34 grader

Familjebad
Måndag          17.00 - 18.30
Torsdag          13.30 - 15.30
Fredag            13.30 - 19.00
Söndag           12.00 - 15.00  
1 ggr      80 kr
10 ggr  700 kr
Priset avser 1 vuxen med max 3 barn upp till 7 år

Vattengympa 
För närvarande finns det tyvärr inga platser
på nedan vattengympa

Måndag          16.00 samt 19.00
Tisdag             19.00 
Torsdag           16.00 samt 18.30
1 ggr         80 kr
10 ggr    700 kr
Termin  1000 kr

Remissbad
Mot uppvisande av bassängintyg/FaR från legitimerad vårdpersonal.

Tisdag    16.00 - 18.30
Torsdag  10.00 - 13.00   samt  17.00 - 18.00
Fredag    09.00 - 10.30  samt  12.30 - 13.00
dessa tider gäller egen träning
1   ggr       45 kr
10 ggr    350 kr

Vattengympa med bassängintyg/FaR
Fredagar 10.30 samt 11.30  
1  ggr        70 kr
10 ggr    600 kr