Tillgängligheten på Bravida Arena

Här här hittar du information om tillgängligheten på arenan.

Bokning av rullstolsbiljetter görs antingen via besök hos Got Event Biljett (Scandinavium) eller via Ticketmasters Callcenter tel. 0771-70 70 70. Undantag kan förekomma, i de fallen framgår det i informationen om det aktuella evenemanget.

För rullstolsplats gäller 1 ledsagare per rullstol. För övriga frågor kring ledsagning kontakta eventinfo@gotevent.se

Mer information om den fysiska tillgängligheten på Bravida Arena i Tillgänglighetsdatabasen

Läs mer om Appen Got Event Tillgänglighet och hur du laddar ner den här.