Tillgänglighet

Bokning av rullstolsbiljetter görs antingen via besök hos Got Event Biljett (Scandinavium) eller via Ticketmasters Callcenter tel. 0776 70 77 77. (undantag kan förekomma, i de fallen framgår det i informationen om det aktuella evenemanget.) För rullstolsplats gäller 1 ledsagare per rullstol.

För dig som använder rullstol

Gamla Ullevi har 29 platser för dig med rullstol, placerade på sektion K på arenans långsida (Se under arenan/arenaplan). På sektionen finns även rullstolsanpassad toalett. Ingång för dig med rullstol är entré 9. För dig som kommer med färdtjänst är adressen Ullevigatan 3. Det finns även några parkeringsplatser i anslutning till arenan.

För dig med rullstol går det bra att ta med en ledsagare utan kostnad. Rullstolsplats (+ ledsagare) bokas via Scandinaviums biljettkassa eller via Ticketmasters Callcenter på telefon 0776 70 77 77.

För dig med nedsatt syn
Till många av våra evenemang på Gamla Ullevi erbjuder vi syntolkning. Läs mer om Appen Got Event Tillgänglighet och hur du laddar ner den här. För övriga frågor kring ledsagning kontakta eventinfo@gotevent.se

Läs mer information om den fysiska tillgängligheten på Gamla Ullevi i Tillgänglighetsdatabasen.


En person håller i en mobiltelefon. På skärmen ser man en vy från appen Got Event Tillgänglighet.

Ladda ner vår app Got Event Tillgänglighet

Tack vare vår app Got Event Tillgänglighet har fler möjlighet att uppleva magiska ögonblick på våra arenor. Med hjälp av appen kan du få syntolkning, teckenspråkstolkning eller förstärkt arenaljud.

Läs mer och ladda ner vår app