Hoppa till innehåll

Biljettvillkor

Got Event förmedlar biljetter för arrangörs räkning och det är arrangören som sätter biljettvillkoren för det enskilda evenemanget. Du som kund är ansvarig för att i samband med biljettköp kontrollera att evenemang, datum, tid, plats och pris stämmer med din beställning eller om dessa har ändrats.

Tänk på att

 • köpt biljett återlöses ej och byte mot annan biljett accepteras således inte.
 • beslut om inställt evenemang fattas av arrangören. Eventuellt återköp av biljett görs av Got Event på uppdrag av arrangör. Återköpet skall då i regel ske inom begränsad tid. Serviceavgiften och porto återbetalas ej i något fall.
 • biljetten är en värdehandling. Förlorad biljett ersätts ej.
 • biljetten är en värdehandling och skall kunna uppvisas under hela evenemanget.
 • förfalskade biljetter kan förekomma. Köp alltid biljetten direkt av en auktoriserad återförsäljare.

Arrangören meddelar

 • Got Event arbetar för att rådande riktlinjer för ljud ska efterlevas. Riktlinjer för höga ljudnivåer regleras i FoH MFS 2014:15 tabell 1 och 2. Riktvärdena som gäller över 13 år är ekvivalent ljudnivå (LAeq) på 100 dBA samt ett maxvärde (LAF MAX) på 115 dBA. Under 13 år gäller ekvivalent ljudnivå på 97 dBA samt ett maxvärde på 110 dBA. Vi säljer hörselskydd i samband med våra evenemang. Var noggrann så att du använder de på rätt sätt.
  Viktig information om 13-årsgräns.
 • Berusade personer äger ej tillträde till arenan.
 • Det är förbjudet att till arenan medföra föremål som kan tillfoga annan person skada. Flaskor och burkar får inte medföras till arenan.
 • Kamera, ljud- och bildinspelningsutrustning för professionellt bruk får aldrig medföras till arenan. Biljettinnehavare kan av arrangören bli visiterade i samband med tillträde till arenan.
 • Vid vissa musikevenemang är det 13-årsgräns.
;