Rullstolsbiljetter

Här finns information för dig som är i behov av rullstolsbiljetter.

Bokning av rullstolsbiljetter

Rullstolsplatser till evenemang på våra arenor bokas oftast via Ticketsmasters Tillgänglighetslinje på telefonnummer +46 (0) 776-70 77 77 eller direkt via Ticketmasters webbplats. Gäller det en fotbollsmatch bokas rullstolsplatserna  via hemmalaget. 
Undantag kan förekomma och det framgår i sådana fall i informationen om det aktuella evenemanget. Se kommande evenemang.
För rullstolsplats gäller alltid max en (1) ledsagare per rullstol.

Rullstolsplatser på våra arenor

Rullstolsplatser på Scandinavium

På konserter och musikevenemang är rullstolsplatserna placerade på rad 6 på sektion C, D, (G), R och T. På hockey och andra idrottsevenemang finns rullstolsplatser på sektionerna C, D, G, J, K, R och T. Entré via huvudentrén Valhallagatan 1.

Läs mer om tillgängligheten på Scandinavium i tillgänglighetsdatabasen.

Rullstolsplatser på Ullevi

Använd entré 9 och ta hissen till sektion U. Bakom rullstolsläktaren finns två rullstolstoaletter.

Läs mer om tillgängligheten på Ullevi i tillgänglighetsdatabasen.

Rullstolsplatser på Gamla Ullevi

Rullstolsplatserna på Gamla Ullevi är belägna på sektion K, rad 1 (långsida till höger om press- och hedersläktare). Rullstolstoalett finns.

Läs mer om tillgängligheten på Gamla Ullevi i tillgänglighetsdatabasen.

Rullstolsplatser på Bravida Arena

Rullstolsplatserna på Bravida Arena är belägna på sektion E, rad 1 (mitten långsida, sittplats). Rullstolstoalett finns.

Läs mer om tillgängligheten på Bravida Arena i tillgänglighetsdatabasen.

Rullstolsplatser på Frölundaborg

Rullstolsplatserna på Frölundaborg är placerade på sektion H vid hockeymatcher och sektion N vid konserter. Rullstolstoalett finns.

Vid evenemang med fler än 1000 besökare: använd den ordinarie entrén mot Slottskogsgatan för att nå rullstolsplatserna. Här finns både hiss och trappor.

Vid evenemang med färre än 1000 besökare: använd entrén mot Friidrottens Hus på andra sidan byggnaden för att nå rullstolsplatserna. Ingången är uppför de breda ståltrapporna. Har man svårt att gå i trappor kan man istället välja att ta gångvägen upp till rullstolsentrén på samma sida av byggnaden.

Läs mer om tillgängligheten på Frölundaborg i tillgänglighetsdatabasen.