Så arbetar vi med hållbarhet

Vår vision är att skapa Europas ledande hållbara evenemangsstad. Men vad innebär egentligen hållbarhet? På Got Event arbetar vi med ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

Dessa tre bildar en helhet. Vi jobbar med samtliga områden samtidigt och parallellt för att nå en helhetssyn på hållbarhet. Som bolag tar vi på Got Event ansvar för att påverka samhället på ett positivt sätt. Här förklarar vi de tre områdena:

Ekologisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet handlar om att ur miljösynpunkt agera på ett sätt som gör det möjligt för framtida generationer att leva på samma villkor som vi gör nu. Här arbetar vi exempelvis med frågor som rör sopsortering, avfallshantering, energianvändning och ekologiska inköp av drycker och matvaror.

Social hållbarhet

Social hållbarhet handlar om erbjuda ett varierat utbud av evenemang som lockar människor i olika åldrar och med olika bakgrund, intressen och förutsättningar, såväl fysiska som ekonomiska. Vi finns till för alla som bor eller reser till Göteborg. Vi ser också till att ta hand om våra medarbetare på ett sätt som gör att de – nu och på lång sikt – trivs och känner sig uppskattade för det jättejobb de gör.

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet handlar om att göra satsningar och investeringar som betalar sig, inte alltid på kort sikt, men i det långa perspektivet. Vi på Got Event ska driva ett bärkraftigt bolag, men vår vinst måste gå hand i hand med god etik, säkra arbetsplatser och rimliga villkor för våra medarbetare, samarbetspartners och leverantörer.

Miljödiplomerade

Vi på Got Event har varit miljödiplomerade sedan 2004, och arbetar aktivt med miljö- och hållbarhetsfrågorna. Aktuell miljöberättelse hittar du bland våra årsredovisningar.

Miljödiplom 2021 (pdf).

Johanna Gadd

Hållbarhetsansvarig johanna.gadd@gotevent.se 031 368 44 17

Greentopia – evenemangsbranschens initiativ för klimatomställningen

Got Event är en av flera initiativtagare till Greentopia – ett unikt samarbete som samlar evenemangsnäringen för att bidra till klimatneutrala städer 2030.

Läs mer om Greentopia