Hoppa till innehåll

Hållbarhet

Ett publikhav inne på Scandinavium.

Vårt bidrag till hållbar utveckling

På Got Event ska vi agera med omtanke om miljö, människor och andra resurser och driva ett proaktivt hållbarhetsarbete för ökad affärs- och samhällsnytta. I god samverkan och dialog med partners, arrangörer och andra intressenter kan vi göra skillnad och bidra till att Göteborg är en attraktiv plats att leva i och besöka.

Med människor och upplevelser i centrum skapar vi tillsammans Europas ledande hållbara evenemangsstad – Got Events vision.

Allt fler ser potential i evenemangs- och arenaverksamhet som ett strategiskt verktyg i utvecklingen av hållbara regioner och städer. Väl integrerad med Göteborgs Stads övriga verksamheter kan vårt bolag skapa nytta för staden, invånare, besökare och verksamheter i utvecklingen av ett hållbart göteborgssamhälle.

Got Event har identifierat fem väsentliga områden som vi fokuserar på där verksamheten har stor påverkan, både positiv och negativ. Områdena har vardera tre delområden och fungerar som vägledning för att ständigt utveckla vår verksamhet i en hållbar riktning.

Miljödiplomerat bolag

Got Event är miljödiplomerat enligt Svensk Miljöbas sedan 2004. Diplomeringen är ramverket för vårt miljöledningssystem och årligen genomförs en miljörevision av extern part. Revisionen säkerställer att vårt systematiska miljöarbete uppfyller kraven och ger oss förbättringsförslag att arbeta vidare med. Läs mer information i vår senaste verksamhetsberättelse.

Miljödiplom (pdf, 102 kb)

Kontakta mig för mer information

Johanna Gadd

Johanna Gadd, Hållbarhetsansvarig / Head of Sustainability

johanna.gadd@gotevent.se 031 368 44 17
;