En publik som sträcker upp händerna i luften framför en upplyst scen.

På våra arenor ska du vara i säkra händer

Tryggheten för besökarna på våra arenor är alltid en prioriterad fråga.

Huvudansvar för säkerheten under ett evenemang har arrangören. Vi arbetar tätt tillsammans med arrangören och berörda myndigheter inför och under varje evenemang.

Enligt vår kundundersökning 2019 är 92 procent av besökarna på konsert- och showevenemangen mycket nöjda eller nöjda med säkerheten.

Kamerabevakning

Ändamål

Got Event använder kamerabevakning som en del i säkerhetsarbetet för att skapa trygga och säkra evenemang på våra arenor. Kamerabevakning är också ett hjälpmedel för att i förebyggande syfte identifiera, förhindra och upptäcka brott.

Rättslig grund

Got Event stödjer användandet av kamerabevakning på intresseavvägning vilket innebär att vi får kamerabevaka utan den övervakades samtycke då övervakningen är nödvändig för det aktuella ändamålet.

Lagring av material

Kameramaterialet sparas inte under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till syftet med behandlingen. 

Säkerhetsskydd

Det är vid all hantering av material alltid hög säkerhet med skydd i enlighet med Göteborgs Stads regelverk med alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs.

Personuppgiftsansvarig

Got Event AB, 556015-9823, Box 349, 401 25 Göteborg, är ansvarig för lagring av material av den kamerabevakning som sker på våra arenor.

Klagomål

Om du tycker att Got Event hanterar kamerabevakning på ett sätt som strider med dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till Integritetsmyndigheten.

Övriga frågor hänvisas till dataskyddsombud för Got Event genom dso@intraservice.goteborg.se.