Hoppa till innehåll

Kamerabevakning

Got Event använder kamerabevakning som en del i säkerhetsarbetet för att skapa trygga och säkra evenemang på våra arenor. Kamerabevakning är också ett hjälpmedel för att i förebyggande syfte identifiera, förhindra och upptäcka brott.

Rättslig grund

Got Event stödjer användandet av kamerabevakning på intresseavvägning vilket innebär att vi får kamerabevaka utan den övervakades samtycke då övervakningen är nödvändig för det aktuella ändamålet. Den rättsliga grunden för kamerabevakningen är allmänt intresse. Läs mer om rättslig grund i Kamerabevakningslagen (2018:1200).

Lagring av material

Kameramaterialet sparas inte under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till syftet med behandlingen. Inspelat material är endast tillgängligt för säkerhetsansvarig för Got Event samt Polismyndigheten efter begäran i brottsutredande syfte. Hantering av material från kamerabevakning skyddas i enlighet med Göteborgs Stads regelverk med de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs.

Säkerhetsskydd

Det är vid all hantering av material alltid hög säkerhet med skydd i enlighet med Göteborgs Stads regelverk med alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs.

Personuppgiftsansvarig

Got Event AB, 556015-9823, Box 349, 401 25 Göteborg, är ansvarig för lagring av material av den kamerabevakning som sker på våra arenor.

Klagomål

Om du tycker att Got Event hanterar kamerabevakning på ett sätt som strider med dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till Integritetsmyndigheten.

Övriga frågor hänvisas till dataskyddsombud för Got Event genom dso@intraservice.goteborg.se.

;