Uppdrag och vision

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att möjliggöra magiska ögonblick.
Under rubriken ”Uppdraget” i ägardirektivet från Göteborgs Stad står det att ”Got Event AB skall ansvara för förvaltning och drift av evenemangsarenor”. Det är kort och gott vårt uppdrag och vårt ansvar. Eftersom vi är ett kommunalägt bolag kan man säga att det är du och alla andra göteborgare som har givit oss det uppdraget. För oss innebär det uppdraget mycket, och mycket mer än att ”ansvara för förvaltning och drift”. Vi gör allt vi gör för att möjliggöra magiska ögonblick. DET är vårt uppdrag.

Vår vision

Med människor och upplevelser i centrum skapar vi tillsammans Europas ledande hållbara evenemangsstad.

En vision visar riktningen mot framtiden. Vår vision är tydlig: ”Med människor och upplevelser i centrum skapar vi tillsammans Europas ledande hållbara evenemangsstad.” Vi ska göra Göteborg till Europas ledande hållbara evenemangsstad, och vill låta människor och upplevelser vara det viktiga.

Vårt hållbarhetsarbete.