Hoppa till innehåll

Tillgänglighetsredogörelse för appen ”Got Event Tillgänglighet”

Got Event AB står bakom appen ”Got Event Tillgänglighet” och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur appen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är appen?

Vi är medvetna om att delar av appen inte är helt tillgängliga.

Kända brister

Den här mobila applikationen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Användning utan synförmåga

 • Det finns bilder och ikoner/symboler som saknar alternativa texter.
 • Det finns hänvisningar till symboler/ikoner som är svåra för användare utan synförmåga att förstå.
 • Det finns innehåll i appen som inte är korrekt byggda, vilket gör att de inte läses upp av skärmläsare på rätt sätt.
 • Vissa vyer saknar rubrik/titel och många rubriker annonseras inte som rubriker.
 • Innehållet i appen ligger inte i en logisk ordning vilket gör det problematiskt för användare med hjälpmedel att navigera.
 • Det finns länkar i appen som inte stämmer överens med länkmålet. Vissa länkar är felaktigt kodade som knappar.
 • Söket går inte att stänga ner med stäng-knappen om det gjorts en sökning. För att knappen ska fungera behöver fältet först rensas. Testat i iOS.
 • Datum i appen är inte uppmärkta med korrekt kod, vilket medför att klockslag inte läses upp som förväntat.

Användning med nedsatt syn

 • Det finns texter i appen som inte har tillräckligt hög kontrast mot bakgrunden.
 • Det finns innehåll som knappar och ikoner som inte har tillräckligt hög kontrast mot bakgrunden.
 • Det finns texter i appen som inte förstoras vid ökad textstorlek via operativsystemens inställningar.
 • Med förstorad text går det inte komma åt längre ord utan att behöva skrolla horisontellt.

Användning med nedsatt rörlighet, finmotorik eller styrka

 • Appen fungerar inte optimalt i olika skärmorientering, i Android fungerar vissa vyer inte i liggande läge, medan större delen av vyerna inte fungerar i liggande läge i iOS.

Användning med kognitiv nedsättning

 • I söket finns ingen hjälpande funktion för att ge förslag på sökord som användaren hade kunnat mena om användaren råkat stava fel.

Hur vi har testat appen

Beskrivna tillgänglighetsproblem har upptäckts genom granskningar utförda av tredje part. Senaste bedömningen gjordes i februari 2024. 

Redogörelsen uppdaterades senast den 13 mars 2024.

Rapportera brister i appens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra appens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Glöm inte berätta om du använder iOS eller Android. Om du har en Iphone eller Ipad har du iOS. Annars har du troligen Android.

Du kan kontakta oss via mejl till webbansvarig@gotevent.se.

Tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och påtala det.

Kontakta DIGG för att påtala fel.

;