Hoppa till innehåll

Tillgänglighetsredogörelse för appen ”Got Event Tillgänglighet”

Got Event AB står bakom appen ”Got Event Tillgänglighet” och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur appen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är appen?

Vi är medvetna om att delar av appen inte är helt tillgängliga.

Kända brister

Det innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Användning utan synförmåga

 • Det finns bilder och ikoner/symboler som saknar alternativa texter.
 • Det finns innehåll i appen som inte är korrekt byggda, vilket gör att de inte läses upp av skärmläsare på rätt sätt.
 • Vissa vyer saknar rubrik/title och många rubriker annonseras inte som rubriker.
 • Innehållet i appen ligger inte i en logisk ordning vilket gör det problematiskt för användare med hjälpmedel att navigera.
 • Det finns hänvisningar till symboler/ikoner som är svårt för användare utan synförmåga att förstå.
 • Det finns länkar i appen som inte stämmer överens med länkmålet.
 • I söket finns ingen hjälpande funktion för att ge förslag på sökord som användaren hade kunnat mena om användaren råkat stava fel.

Användning med nedsatt syn

 • Det finns texter i appen som inte har tillräckligt hög kontrast mot bakgrunden.
 • Det finns innehåll som knappar och ikoner som inte har tillräckligt hög kontrast mot bakgrunden.
 • Det finns texter i appen som inte förstoras vid ökad textstorlek via operativsystemens inställningar.

Användning med nedsatt rörlighet, finmotorik eller styrka

 • Appen fungerar inte optimalt i olika skärmorientering, i Android fungerar vissa vyer inte i liggande läge, medan större delen av vyerna inte fungerar i liggande läge i iOS.
 • Innehållet i appen ligger inte i en logisk ordning vilket gör det problematiskt för användare med hjälpmedel att navigera.
 • Vissa vyer saknar rubrik/title och många rubriker annonseras inte som rubriker.
 • Vissa objekt i appen har inte det värde som man förväntar sig och vissa saknar namn.

Användning med kognitiv nedsättning

 • I söket finns ingen hjälpande funktion för att ge förslag på sökord som användaren hade kunnat mena om användaren råkat stava fel.

Hur vi har testat appen

Företaget HiQ har gjort en oberoende granskning av appen. Granskningen gick igenom ett stickprov av sidor, sidor som inte testats är sidor som visas under aktiva event.

Granskningen genomfördes med hjälp av automatiska verktyg och manuella metoder utifrån WCAG 2.1 nivå AA.

Senaste bedömningen gjordes den 22 september 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 22 september 2021.

Rapportera brister i appens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra appens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Glöm inte berätta om du använder iOS eller Android. Om du har en Iphone eller Ipad har du iOS. Annars har du troligen Android.

Du kan kontakta oss via mejl till webbansvarig@gotevent.se.

Tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och påtala det.

Kontakta DIGG för att påtala fel.

;